Baps Org Com

Loading...
 • Guruhari Darshan 6 May 2016, Sarangpur, India

  Guruhari Darshan 6 May 2016, Sarangpur, India MP3

  Darshan of His Holiness Pramukh Swami Maharaj at BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Sarangpur, India on 6 May 2016. Photographs can be viewed on the ...

  Tags: Sarangpur, India, BAPA, baps, BAPS, Swaminarayan (Deity), Swaminarayan Sampraday (Organization), Pramukh Swami Maharaj (Person), vicharan, spiritual, travel, sarangpur, devotion, psm, swamishri, bhakti, blessings, sarang smruti, puja, thakorji, prayer, guru, mandir, worship, hindu temple, shastriji mahraj

 • Guruhari Darshan 26 Apr 2016, Sarangpur, India

  Guruhari Darshan 26 Apr 2016, Sarangpur, India MP3

  Darshan of His Holiness Pramukh Swami Maharaj at BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Sarangpur, India on 26 Apr 2016. Photographs can be viewed on the ...

  Tags: Sarangpur, India, BAPA, baps, BAPS, Swaminarayan (Deity), Swaminarayan Sampraday (Organization), Pramukh Swami Maharaj (Person), vicharan, spiritual, travel, sarangpur, devotion, psm, swamishri, bhakti, blessings, sarang smruti, puja, thakorji, prayer, guru, mandir, worship, hindu temple, shastriji mahraj

 • Guruhari Darshan 19 May 2016, Sarangpur, India

  Guruhari Darshan 19 May 2016, Sarangpur, India MP3

  Darshan of His Holiness Pramukh Swami Maharaj at BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Sarangpur, India on 19 May 2016. Photographs can be viewed on the ...

  Tags: Sarangpur, India, BAPA, baps, BAPS, Swaminarayan (Deity), Swaminarayan Sampraday (Organization), Pramukh Swami Maharaj (Person), vicharan, spiritual, travel, sarangpur, devotion, psm, swamishri, bhakti, blessings, sarang smruti, puja, thakorji, prayer, guru, mandir, worship, hindu temple, shastriji mahraj

 • Guruhari Darshan 12 May 2016, Sarangpur, India

  Guruhari Darshan 12 May 2016, Sarangpur, India MP3

  Darshan of His Holiness Pramukh Swami Maharaj at BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Sarangpur, India on 12 May 2016. Photographs can be viewed on the ...

  Tags: Sarangpur, India, BAPA, baps, BAPS, Swaminarayan (Deity), Swaminarayan Sampraday (Organization), Pramukh Swami Maharaj (Person), vicharan, spiritual, travel, sarangpur, devotion, psm, swamishri, bhakti, blessings, sarang smruti, puja, thakorji, prayer, guru, mandir, worship, hindu temple, shastriji mahraj

 • Sarangpur Mandir Shatabdi Mahotsav Celebration

  Sarangpur Mandir Shatabdi Mahotsav Celebration MP3

  Sarangpur Mandir Shatabdi Mahotsav Celebration in the presence of Pramukh Swami Maharaj, Sarangpur, India 13 May 2016. Photographs can be viewed on ...

  Tags: Sarangpur, India, BAPA, baps, BAPS, Swaminarayan (Deity), Swaminarayan Sampraday (Organization), Pramukh Swami Maharaj (Person), vicharan, spiritual, travel, sarangpur, devotion, psm, swamishri, bhakti, blessings, sarang smruti, puja, thakorji, prayer, guru, mandir, worship, hindu temple, shastriji mahraj, sarangpur shatabdi, sarangpur 100

 • Ahamdabad Ravisabha Pravachan By Pujya Brahmavihari Swami 27 March 2016

  Ahamdabad Ravisabha Pravachan By Pujya Brahmavihari Swami 27 March 2016 MP3

  Ahamdabad Ravisabha Pravachan By Pujya Brahmavihari Swami 27 March 2016 Search by baps baps shri swaminarayan mandir baps movie,baps kirtan baps ...

  Tags: guru hari, BAPA, baps, baps bhajan, baps kirtan, baps chesta, baps aarti, baps atlanta, baps calendar, baps chicago, baps video, baps kids, baps temple, baps houston, pramukh swami maharaj, sarangpur hanuman, shastriji mahraj, vicharan, pramukh swami daily darshan, akshardham, Pravachan, brahmadarshan Swami, brahmavihari Swami, Aksharvatsal swami, gyanvatsal swami, Mahant Swami, Doctor Swami, Janmangal Swami, Atmatrupt Swami, Bhadresh swami, adarsh jivan Swami

 • GuruhariDarshan 12 Mar 2016, Sarangpur, India

  GuruhariDarshan 12 Mar 2016, Sarangpur, India MP3

  Darshan of His Holiness Pramukh Swami Maharaj at BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Sarangpur, India on 12 Mar 2016. Photographs can be viewed on the ...

  Tags: Sarangpur, India, BAPA, baps, BAPS, Swaminarayan (Deity), Swaminarayan Sampraday (Organization), Pramukh Swami Maharaj (Person), vicharan, spiritual, travel, sarangpur, devotion, psm, swamishri, bhakti, blessings, sarang smruti, puja, thakorji, prayer, guru, mandir, worship, hindu temple, shastriji mahraj

 • Guruhari Darshan 9 May 2016, Sarangpur, India

  Guruhari Darshan 9 May 2016, Sarangpur, India MP3

  Darshan of His Holiness Pramukh Swami Maharaj at BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Sarangpur, India on 9 May 2016. Photographs can be viewed on the ...

  Tags: Sarangpur, India, BAPA, baps, BAPS, Swaminarayan (Deity), Swaminarayan Sampraday (Organization), Pramukh Swami Maharaj (Person), vicharan, spiritual, travel, sarangpur, devotion, psm, swamishri, bhakti, blessings, sarang smruti, puja, thakorji, prayer, guru, mandir, worship, hindu temple, shastriji mahraj

 • Guruhari Darshan 17 May 2016, Sarangpur, India

  Guruhari Darshan 17 May 2016, Sarangpur, India MP3

  Darshan of His Holiness Pramukh Swami Maharaj at BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Sarangpur, India on 17 May 2016. Photographs can be viewed on the ...

  Tags: Sarangpur, India, BAPA, baps, BAPS, Swaminarayan (Deity), Swaminarayan Sampraday (Organization), Pramukh Swami Maharaj (Person), vicharan, spiritual, travel, sarangpur, devotion, psm, swamishri, bhakti, blessings, sarang smruti, puja, thakorji, prayer, guru, mandir, worship, hindu temple, shastriji mahraj

 • Apurvamuni Swami Ramayan Parayan Part 1

  Apurvamuni Swami Ramayan Parayan Part 1 MP3

  Apurvamuni Swami Ramayan Parayan Part 1 Search by baps baps shri swaminarayan mandir baps movie,baps kirtan baps chesta baps aarti halle berry baps ...

  Tags: bhajan, kirtan, guru hari, BAPA, baps, baps movie, baps kirtan, baps chesta, baps aarti, halle berry baps, baps atlanta, baps calendar, baps chicago, baps bhajans, baps video, baps kids, baps temple, baps houston, pramukh swami, maharaj, sarangpur hanuman, mandir, shastriji mahraj, vicharan, pramukh swami daily darshan, Ramayan, Apurvamuni, Parayan

 • VivekSagar Swami Pravachan Harililakalpataru Part 1

  VivekSagar Swami Pravachan Harililakalpataru Part 1 MP3

  VivekSagar Swami Pravachan Harililakalpataru Part 1 Search by baps baps shri swaminarayan mandir baps movie,baps kirtan baps chesta baps aarti halle ...

  Tags: bhajan, kirtan, guru hari, BAPA, baps, baps movie, baps kirtan, baps chesta, baps aarti, halle berry baps, baps atlanta, baps calendar, baps chicago, baps bhajans, baps video, baps kids, baps temple, baps houston, pramukh swami, maharaj, sarangpur hanuman, mandir, shastriji mahraj, vicharan, pramukh swami daily darshan

 • Guruhari Darshan 18 May 2016, Sarangpur, India

  Guruhari Darshan 18 May 2016, Sarangpur, India MP3

  Darshan of His Holiness Pramukh Swami Maharaj at BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Sarangpur, India on 18 May 2016. Photographs can be viewed on the ...

  Tags: Sarangpur, India, BAPA, baps, BAPS, Swaminarayan (Deity), Swaminarayan Sampraday (Organization), Pramukh Swami Maharaj (Person), vicharan, spiritual, travel, sarangpur, devotion, psm, swamishri, bhakti, blessings, sarang smruti, puja, thakorji, prayer, guru, mandir, worship, hindu temple, shastriji mahraj

 • Guruhari Darshan 14 May 2016, Sarangpur, India

  Guruhari Darshan 14 May 2016, Sarangpur, India MP3

  Darshan of His Holiness Pramukh Swami Maharaj at BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Sarangpur, India on 14 May 2016. Photographs can be viewed on the ...

  Tags: Sarangpur, India, BAPA, baps, BAPS, Swaminarayan (Deity), Swaminarayan Sampraday (Organization), Pramukh Swami Maharaj (Person), vicharan, spiritual, travel, sarangpur, devotion, psm, swamishri, bhakti, blessings, sarang smruti, puja, thakorji, prayer, guru, mandir, worship, hindu temple, shastriji mahraj

 • Guruhari Darshan 9 Apr 2016, Sarangpur, India

  Guruhari Darshan 9 Apr 2016, Sarangpur, India MP3

  Darshan of His Holiness Pramukh Swami Maharaj at BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Sarangpur, India on 9 Apr 2016. Photographs can be viewed on the ...

  Tags: Sarangpur, India, BAPA, baps, BAPS, Swaminarayan (Deity), Swaminarayan Sampraday (Organization), Pramukh Swami Maharaj (Person), vicharan, spiritual, travel, sarangpur, devotion, psm, swamishri, bhakti, blessings, sarang smruti, puja, thakorji, prayer, guru, mandir, worship, hindu temple, shastriji mahraj

 • Guruhari Darshan 16 May 2016, Sarangpur, India

  Guruhari Darshan 16 May 2016, Sarangpur, India MP3

  Darshan of His Holiness Pramukh Swami Maharaj at BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Sarangpur, India on 16 May 2016. Photographs can be viewed on the ...

  Tags: Sarangpur, India, BAPA, baps, BAPS, Swaminarayan (Deity), Swaminarayan Sampraday (Organization), Pramukh Swami Maharaj (Person), vicharan, spiritual, travel, sarangpur, devotion, psm, swamishri, bhakti, blessings, sarang smruti, puja, thakorji, prayer, guru, mandir, worship, hindu temple, shastriji mahraj

 • Guruhari Darshan 15 Feb 2016, Sarangpur, India

  Guruhari Darshan 15 Feb 2016, Sarangpur, India MP3

  Darshan of His Holiness Pramukh Swami Maharaj at BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Sarangpur, India on 15 Feb 2016. Photographs can be viewed on the ...

  Tags: Sarangpur, India, BAPA, baps, BAPS, Swaminarayan (Deity), Swaminarayan Sampraday (Organization), Pramukh Swami Maharaj (Person), vicharan, spiritual, travel, sarangpur, devotion, psm, swamishri, bhakti, blessings, sarang smruti, puja, thakorji, prayer, guru, mandir, worship, hindu temple, shastriji mahraj

 • baps swaminarayan kirtan

  baps swaminarayan kirtan MP3

  baps swaminarayan kirtan Search by baps baps shri swaminarayan mandir baps movie,baps kirtan baps chesta baps aarti halle berry baps baps swaminarayan ...

  Tags: baps swaminarayan kirtan, baps, baps calendar, baps full movie, baps london, baps charities, baps movie, baps bhajans, baps bhajan, baps organization, baps pravachan, pramukh swami, baps katha, baps satsang exam, baps shri swaminarayan mandir, baps chesta, baps aarti, halle berry baps, baps atlanta, baps chicago

 • Guruhari Darshan 8 Feb 2016, Sarangpur, India

  Guruhari Darshan 8 Feb 2016, Sarangpur, India MP3

  Darshan of His Holiness Pramukh Swami Maharaj at BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Sarangpur, India on 8 Feb 2016. Photographs can be viewed on the ...

  Tags: Sarangpur, India, BAPA, baps, BAPS, Swaminarayan (Deity), Swaminarayan Sampraday (Organization), Pramukh Swami Maharaj (Person), vicharan, spiritual, travel, sarangpur, devotion, psm, swamishri, bhakti, blessings, sarang smruti, puja, thakorji, prayer, guru, mandir, worship, hindu temple, shastriji mahraj