Pastor Bhoj Raj Bhatta

Loading...
 • Nepali Sermon - आफैलाई विश्‍वासमा निर्माण गर (Bhoj Raj Bhatta)

  Nepali Sermon - आफैलाई विश्‍वासमा निर्माण गर (Bhoj Raj Bhatta) MP3

  यहुदा १७-२५ विश्‍वासमा निर्माण, पवित्र आत्मामा प्रार्थना र परमेश्‍वरको...

  Tags: Bhoj Raj Bhatta, Hope Church, Asha Church, Kathmandu, Nepal, nepali sermon, faith, Spirit, love

 • भौतिक गरिबीप्रति बाइबलको दृष्टिकोण (१) - Bhojraj Bhatta

  भौतिक गरिबीप्रति बाइबलको दृष्टिकोण (१) - Bhojraj Bhatta MP3

  आत्मिक जाग्रिति सम्मेलन आशा चर्च, कपन, काठमाण्डौ मितीः सेप्टेम्वर १३, २०१५...

  Tags: Bhoj Raj Bhatta, Pastor Bhatta, Nepali Sermon, Nepali Preacher, Nepali Gospel, Nepali Minister, Arms of Grace, Onnuri English Ministry, Daejeon, South Korea, International Church, Diaspora, Diaspora Nepalese, Nepali Church, Nepali gospel, family, ministry, Bible, Nepal

 • बाईबले पढ्ने मानिसले जीवनमा उन्नति देख्‍नेछ - Bhojraj Bhatta

  बाईबले पढ्ने मानिसले जीवनमा उन्नति देख्‍नेछ - Bhojraj Bhatta MP3

  भारतको गोह्वाटि बाट रेकर्ड गरिएको हो। यदि तपाईँ वा तपाईँका मित्रहरू गोह्व...

  Tags: Bhoj Raj Bhatta, Pastor Bhatta, Nepali Sermon, Nepali Preacher, Nepali Gospel, Nepali Minister, Arms of Grace, Onnuri English Ministry, Daejeon, South Korea, International Church, Diaspora, Diaspora Nepalese, Nepali Church, Nepali gospel, family, ministry, Bible, Nepal

 • गरिबी किन, र कसरि यसबाट मुक्ति पाउँन सकिन्छ? (२): Bhojraj Bhatta

  गरिबी किन, र कसरि यसबाट मुक्ति पाउँन सकिन्छ? (२): Bhojraj Bhatta MP3

  भोजराज भट्ट आत्मिक सम्मेलन आशा मण्डली, कपन, काठमाण्डौ मितीः सेप्टेम्बर...

  Tags: Bhoj Raj Bhatta, Pastor Bhatta, Nepali Sermon, Nepali Preacher, Nepali Gospel, Nepali Minister, Arms of Grace, Onnuri English Ministry, Daejeon, South Korea, International Church, Diaspora, Diaspora Nepalese, Nepali Church, Nepali gospel, family, ministry, Bible, Nepal

 • परमेश्‍वरका प्रतिज्ञा र प्रार्थनाले जीवनमा उन्नति ल्याउँछ: Bhojraj Bhatta

  परमेश्‍वरका प्रतिज्ञा र प्रार्थनाले जीवनमा उन्नति ल्याउँछ: Bhojraj Bhatta MP3

  Sermons and talks by Bhojraj Bhatta Promises of God in the mouth and prayer in the heart brings success in Christian life.

  Tags: Bhoj Raj Bhatta, Pastor Bhatta, Nepali Sermon, Nepali Preacher, Nepali Gospel, Nepali Minister, Arms of Grace, Onnuri English Ministry, Daejeon, South Korea, International Church, Diaspora, Diaspora Nepalese, Nepali Church, Nepali gospel, family, ministry, Bible, Nepal

 • 1 John 3:11-18 Living in a loving community - Bhojraj Bhatta

  1 John 3:11-18 Living in a loving community - Bhojraj Bhatta MP3

  Daejeon Onnuri English Ministry November 29, 2015 Series from 1 John Illustration: Surviving a lethal attack from a pentecostal missionary and her powerful ...

  Tags: Bhoj Raj Bhatta, Pastor Bhatta, Nepali Sermon, Nepali Preacher, Nepali Gospel, Nepali Minister, Arms of Grace, Onnuri English Ministry, Daejeon, South Korea, International Church, Diaspora, Diaspora Nepalese, Nepali Church, Nepali gospel, family, ministry, Bible, Nepal, John 3 (Written Work), Pam Seaward, Missionary

 • धन्य आत्मामा दीन हुनेहरू: Bhojraj Bhatta

  धन्य आत्मामा दीन हुनेहरू: Bhojraj Bhatta MP3

  भोजराज भट्ट आशा चर्च, कपन, काठमाण्डौ मितीः सेप्टेम्बर १३, २०१५ आत्मिक सम्मे...

  Tags: Bhoj Raj Bhatta, Pastor Bhatta, Nepali Sermon, Nepali Preacher, Nepali Gospel, Nepali Minister, Arms of Grace, Onnuri English Ministry, Daejeon, South Korea, International Church, Diaspora, Diaspora Nepalese, Nepali Church, Nepali gospel, family, ministry, Bible, Nepal

 • If you can imagine, God can do it -Bhojraj Bhatta

  If you can imagine, God can do it -Bhojraj Bhatta MP3

  Last sermon as the pastor of Daejeon OEM December 27, 2015 Contact: www.facebook.com/vojrajvatta www.twitter.com/vojrajvatta www.vojraj.blogspot.com.

  Tags: Bhoj Raj Bhatta, Pastor Bhatta, Nepali Sermon, Nepali Preacher, Nepali Gospel, Nepali Minister, Arms of Grace, Onnuri English Ministry, Daejeon, South Korea, International Church, Diaspora, Diaspora Nepalese, Nepali Church, Nepali gospel, family, ministry, Bible, Nepal

 • येशूले मात्रै स्वतन्त्र जीवन दिनसक्नुहुन्छ - Bhoj Raj Bhatta

  येशूले मात्रै स्वतन्त्र जीवन दिनसक्नुहुन्छ - Bhoj Raj Bhatta MP3

  Sermons and talks by Bhojraj Bhatta Sunday sermon preached at Maranatha International Church, Manchester, NH May 25, 2014 Contact: Email: ...

  Tags: Bhoj Raj Bhatta, Pastor Bhatta, Nepali Sermon, Nepali Preacher, Nepali Gospel, Nepali Minister, Arms of Grace, Onnuri English Ministry, Daejeon, South Korea, International Church, Diaspora, Diaspora Nepalese, Nepali Church, Nepali gospel, family, ministry, Bible, Nepal

 • Pastor Bhoj Raj Bhatta preaching, Love your enemies - Part 1

  Pastor Bhoj Raj Bhatta preaching, Love your enemies - Part 1 MP3

  Pastor Bhoj Raj Bhatta preaching at Daejeon OEM June 5, 2011 Luke 6:27-36.

  Tags: Nepali pastor, Pastor Bhatta, Bhoj Raj Bhatta, love your enemies, Onnuri English, sermon

 • Pastor Bhoj Raj Bhatta (Little is much in God

  Pastor Bhoj Raj Bhatta (Little is much in God's Hand) MP3

  Sermon preached at Daejeon Onnuri Oct 23, 2011 Luke 9:10-17.

  Tags: Bhoj Raj Bhatta, gospel, sermon, OEM

 • Nepali Sermon: जाँचिएको विस्‍वासी जीवन (Bhoj Raj Bhatta)

  Nepali Sermon: जाँचिएको विस्‍वासी जीवन (Bhoj Raj Bhatta) MP3

  Sermons and talks by Bhojraj Bhatta.

  Tags: Bhoj Raj Bhatta, Pastor Bhatta, Nepali Sermon, Nepali Preacher, Nepali Gospel, Nepali Minister, Arms of Grace, Onnuri English Ministry, Daejeon, South Korea, International Church, Diaspora, Diaspora Nepalese, Nepali Church, Nepali gospel, family, ministry, Bible, Nepal

 • Pastor Bhoj Raj Bhatta preaching, love your enemies - Part 2

  Pastor Bhoj Raj Bhatta preaching, love your enemies - Part 2 MP3

  Love your enemies - 2 Pastor Bhoj Raj Bhatta, preaching at Daejeon Onnuri English Ministry Luke 6:27-36.

  Tags: Pastor Bhatta, Bhoj Raj Bhatta, love enemies, Luke 6 gospel

 • व्यविचारको पापबाट छुटकारा: Bhojraj Bhatta

  व्यविचारको पापबाट छुटकारा: Bhojraj Bhatta MP3

  Outreach to Nepali speaking Christians around the world From Beltola, Guwahati, India व्यविचारको पापबाट छुटकारा पाउनः १) हाम्र...

  Tags: Bhoj Raj Bhatta, Pastor Bhatta, Nepali Sermon, Nepali Preacher, Nepali Gospel, Nepali Minister, Arms of Grace, Onnuri English Ministry, Daejeon, South Korea, International Church, Diaspora, Diaspora Nepalese, Nepali Church, Nepali gospel, family, ministry, Bible, Nepal

 • Reading the Bible will change your life forever - Bhojraj Bhatta

  Reading the Bible will change your life forever - Bhojraj Bhatta MP3

  English Bible Study Pilingkatta, Guwahati, India April 3, 2016 Contact by email: biblestudyguwahati@gmail.com Facebook: ...

  Tags: Bhoj Raj Bhatta, Pastor Bhatta, Nepali Sermon, Nepali Preacher, Nepali Gospel, Nepali Minister, Arms of Grace, Onnuri English Ministry, Daejeon, South Korea, International Church, Diaspora, Diaspora Nepalese, Nepali Church, Nepali gospel, family, ministry, Bible, Nepal

 • Nepali sermon - believer

  Nepali sermon - believer's authority in Christ -5 MP3

  Pastor Bhoj Raj Bhatta Kathmandu Hope Church July 28, 2012.

  Tags: Pastor Bhatta, nepali sermon, nepali pastor, kathmandu hope church, nepali church worship, nepali christians, faith, hope, love, authority Nepal (Country)

 • ईसाई नेतृत्वको निम्ति पावलको उदाहरण - Bhojraj Bhatta

  ईसाई नेतृत्वको निम्ति पावलको उदाहरण - Bhojraj Bhatta MP3

  Leadership Seminar Hope Church, Kapan, Kathmandu September 14, 2015 Contact: www.facebook.com/vojrajvatta www.twitter.com/vojrajvatta ...

  Tags: Bhoj Raj Bhatta, Pastor Bhatta, Nepali Sermon, Nepali Preacher, Nepali Gospel, Nepali Minister, Arms of Grace, Onnuri English Ministry, Daejeon, South Korea, International Church, Diaspora, Diaspora Nepalese, Nepali Church, Nepali gospel, family, ministry, Bible, Nepal

 • Arms of Grace Ministry: Channel Introduction

  Arms of Grace Ministry: Channel Introduction MP3

  Arms of Grace Ministry is delighted to bring you some of our Nepali and English sermons. It is our prayer that the Lord will use these sermons and videos to bless ...

  Tags: Bhoj Raj Bhatta, Pastor Bhatta, Nepali Sermon, Nepali Preacher, Nepali Gospel, Nepali Minister, Arms of Grace, Onnuri English Ministry, Daejeon, South Korea, International Church, Diaspora, Diaspora Nepalese, Nepali Church, Nepali gospel, family, ministry, Bible, Nepal

 • ख्रिष्टियन को हो? - Bhojraj Bhatta

  ख्रिष्टियन को हो? - Bhojraj Bhatta MP3

  Preached at Gimhae Migrant Mission Church January 10, 2016 के पैसाको लागि मात्रै नेपालीहरू ख्रीष्टिय बन्दैछन्...

  Tags: Bhoj Raj Bhatta, Pastor Bhatta, Nepali Sermon, Nepali Preacher, Nepali Gospel, Nepali Minister, Arms of Grace, Onnuri English Ministry, Daejeon, South Korea, International Church, Diaspora, Diaspora Nepalese, Nepali Church, Nepali gospel, family, ministry, Bible, Nepal

 • ख्रीष्टको गवाही हुनको लागि पवित्र आत्माको फल र शक्ति: Bhojraj Bhatta

  ख्रीष्टको गवाही हुनको लागि पवित्र आत्माको फल र शक्ति: Bhojraj Bhatta MP3

  Sermons and talks by Bhojraj Bhatta Power and the fruit of the Spirit to be a witness for Christ.

  Tags: Bhoj Raj Bhatta, Pastor Bhatta, Nepali Sermon, Nepali Preacher, Nepali Gospel, Nepali Minister, Arms of Grace, Onnuri English Ministry, Daejeon, South Korea, International Church, Diaspora, Diaspora Nepalese, Nepali Church, Nepali gospel, family, ministry, Bible, Nepal