Tembang Macapat Megatruh

Loading...
 • Tembang Macapat Megatruh

  Tembang Macapat Megatruh MP3

 • Tembang Macapat Megatruh

  Tembang Macapat Megatruh MP3

  Tembang Macapat Megatruh tegese pegating nyawa karo raga. Watake tembang megatruh yaiku sedhih, susah.
 • Sekar Macapat Megatruh - Movie_0001.wmv

  Sekar Macapat Megatruh - Movie_0001.wmv MP3

  Tembung Megatruh kedadosan saking kalih tembung inggih punika megat lan ruh utawi pegat lan ruh. Pasemonipun pisahing nyawa lan jasad utawi raga, ...

  Tags: Sekar, Macapat, Megatruh, Movie, 0001

 • Tembang Macapat Megatruh (pelog) - Soeharmawan (Paguyuban Macapat Wijaya Kusuma Kota Mojokerto)

  Tembang Macapat Megatruh (pelog) - Soeharmawan (Paguyuban Macapat Wijaya Kusuma Kota Mojokerto) MP3

  Wong ngawula ing ratu luwih pakewuh Nora kena minggrang-minggring kudu mantep sartanipun Setya tuhu marang Gusti Dipun miturut sapakon Mapan ratu ...

  Tags: Mefatruh, pelog

 • Sekar Macapat Megatruh

  Sekar Macapat Megatruh MP3

  Sumber : http://www.youtube.com/user/mbudhi1.
 • Tembang Macapat Megatruh (slendro) - Soeharmawan (Paguyuban Macapat Wijaya Kusuma Kota Mojokerto)

  Tembang Macapat Megatruh (slendro) - Soeharmawan (Paguyuban Macapat Wijaya Kusuma Kota Mojokerto) MP3

  TEMBANG MACAPAT MEGATRUH Wong ngawula ing ratu luwih pakewuh Nora kena minggrang minggring Kudu manteb sartanipun Setya tuhu marang Gusti ...
 • Tembang Macapat Kinanthi

  Tembang Macapat Kinanthi MP3

 • Sekar Macapat Kinanthi - Kinanthi

  Sekar Macapat Kinanthi - Kinanthi MP3

  Tembung kinanthi lingganipun kanthi tegesipun gandheng,. Kinanthi tegesipun kagandheng utawi dipun gandheng. Pasemonipun sak sampunipun kapetang ...

  Tags: Kinanthi

 • Tembang Macapat Kinanthi (pelog) - Latifa (Paguyuban Macapat Wijaya Kusuma Kota Mojokerto)

  Tembang Macapat Kinanthi (pelog) - Latifa (Paguyuban Macapat Wijaya Kusuma Kota Mojokerto) MP3

  TEMBANG MACAPAT KINANTHI (Pelog) Nadyan asor wijilipun YEn kelakuwane becik Utawa Sugih carita Carita kang dadi misil Iku pantes raketana Darapon ...
 • Tembang Macapat Gambuh

  Tembang Macapat Gambuh MP3

 • Tembang Macapat Kinanthi

  Tembang Macapat Kinanthi MP3

 • Tembang Macapat Gambuh

  Tembang Macapat Gambuh MP3

 • Sekar macapat Kinanthi s9

  Sekar macapat Kinanthi s9 MP3

  Video ini berisi tentang tutorial tembang macapat kinanthi laras slendro pathet sanga oleh ki Agus Efendi, M.Sn.

  Tags: sekar macapat, sekar kinanthi, macapat, macapat kinanthi, macapat jawa, tembang jawa, javanese song

 • Kinanthi Tembang Macapat

  Kinanthi Tembang Macapat MP3

 • Tembang Macapat Gambuh (slendro) - Esti (Paguyuban Macapat Wijaya Kusuma Kota Mojokerto)

  Tembang Macapat Gambuh (slendro) - Esti (Paguyuban Macapat Wijaya Kusuma Kota Mojokerto) MP3

  TEMBANG MACAPAT GAMBUH Sekar Gambuh ping catur Kang cinatur polah kang kelantur Tanpa tutur katula tula katali Kadaluwarsa katutuh Kapatuh pan ...
 • 20 Kinanthi Mangung Slendro Pathet 9

  20 Kinanthi Mangung Slendro Pathet 9 MP3

  Waosan Macapat Budipekerti.

  Tags: Waosan Macapat Budipekerti

 • Macapat Gambuh Movie_0001.wmv

  Macapat Gambuh Movie_0001.wmv MP3

  Gambuh punika tegesipun cocok, mathuk, utawi jumbuh. Liripun jumbuhing katresnan ing antawisipun putri lan kakung.

  Tags: Macapat, Gambuh, Movie, 0001

 • megatruh 2

  megatruh 2 MP3

  Tembang Macapat Dhandhanggula, Tembang Macapat Maskumambang, Tembang Macapat Sinom, Tembang Macapat Asmaradana, Tembang Macapat ...

  Tags: Tembang Macapat Dhandhanggula, Tembang Macapat Maskumambang, Tembang Macapat Sinom, Tembang Macapat Asmaradana, Tembang Macapat Kinanthi, Tembang Macapat Gambuh, Tembang Macapat Pangkur, Tembang Macapat Durma, Tembang Macapat Mijil, Tembang Macapat Megatruh, Tembang Macapat Pucung, Tembang Macapat Jurudemung, Tembang Macapat Wirangrong, Tembang Macapat Balabak, Girisa

 • Tembang Macapat Kinanthi (slendro) - Soeharmawan (Paguyuban Macapat Wijaya Kusuma Kota Mojokerto)

  Tembang Macapat Kinanthi (slendro) - Soeharmawan (Paguyuban Macapat Wijaya Kusuma Kota Mojokerto) MP3

  Mangka kantining tumuwuh, Salami mung awas eling Eling lukitaning alam, Dadi wiryaning dumadi Supadi nir ing sangsaya, Yeku pangreksaning urip Marma ...

  Tags: kinanthi