Thay Phap Hoa

Loading...
 • Vượt Tứ Tướng 2 - Thầy. Thích Pháp Hòa (Tv. Huyền Quang, Apr.21, 2016)

  Vượt Tứ Tướng 2 - Thầy. Thích Pháp Hòa (Tv. Huyền Quang, Apr.21, 2016) MP3

  Nguyện người nghe tỉnh thức Vượt thoát nẻo đau buồn ! Truc Lam Monastery 11328 - 97 Street Edmonton, AB T5G 1X4 Canada (780) 471-1093 ...
 • HIỂU để giúp người thương (vấn đáp) - Thầy. Thích Pháp Hòa (chùa Phật Quang, Daegu, HQ, Apr.6, 2016)

  HIỂU để giúp người thương (vấn đáp) - Thầy. Thích Pháp Hòa (chùa Phật Quang, Daegu, HQ, Apr.6, 2016) MP3

  Nguyện người nghe tỉnh thức Vượt thoát nẻo đau buồn ! Truc Lam Monastery 11328 - 97 Street Edmonton, AB T5G 1X4 Canada (780) 471-1093 ...
 • Biểu Tướng "RÂU" Bát Tự Trên Tượng Phật - Thầy. Thích Pháp Hòa (Yongin HQ, Apr.10, 2016)

  Biểu Tướng "RÂU" Bát Tự Trên Tượng Phật - Thầy. Thích Pháp Hòa (Yongin HQ, Apr.10, 2016) MP3

  Nguyện người nghe tỉnh thức Vượt thoát nẻo đau buồn ! Truc Lam Monastery 11328 - 97 Street Edmonton, AB T5G 1X4 Canada (780) 471-1093 ...
 • Kiên Nhẫn - Thầy. Thích Pháp Hòa (chùa Tâm Quang, March 6, 2016)

  Kiên Nhẫn - Thầy. Thích Pháp Hòa (chùa Tâm Quang, March 6, 2016) MP3

  Nguyện người nghe tỉnh thức Vượt thoát nẻo đau buồn ! Truc Lam Monastery 11328 - 97 Street Edmonton, AB T5G 1X4 Canada (780) 471-1093 ...
 • Nghiệp Cũ - Nghiệp Mới - Thầy. Thích Pháp Hòa (Tv.Trúc Lâm, Jan.2, 2016)

  Nghiệp Cũ - Nghiệp Mới - Thầy. Thích Pháp Hòa (Tv.Trúc Lâm, Jan.2, 2016) MP3

  Nguyện người nghe tỉnh thức Vượt thoát nẻo đau buồn ! Truc Lam Monastery 11328 - 97 Street Edmonton, AB T5G 1X4 Canada (780) 471-1093 ...
 • Người Nào Nghiệp Nấy - Thầy. Thích Pháp Hòa (chùa Phật Tổ Brisbane, Nov.14, 2015)

  Người Nào Nghiệp Nấy - Thầy. Thích Pháp Hòa (chùa Phật Tổ Brisbane, Nov.14, 2015) MP3

  Nguyện người nghe tỉnh thức Vượt thoát nẻo đau buồn ! Truc Lam Monastery 11328 - 97 Street Edmonton, AB T5G 1X4 Canada (780) 471-1093 ...
 • Thấy Mà Không Thấy (vấn đáp) - Thầy. Thích Pháp Hòa (chùa Viên Giác, OKC, Jan 10, 2016)

  Thấy Mà Không Thấy (vấn đáp) - Thầy. Thích Pháp Hòa (chùa Viên Giác, OKC, Jan 10, 2016) MP3

  Nguyện người nghe tỉnh thức Vượt thoát nẻo đau buồn ! Truc Lam Monastery 11328 - 97 Street Edmonton, AB T5G 1X4 Canada (780) 471-1093 ...
 • Ngày Nào Là Ngày Tốt (vấn đáp) - Thầy. Thích Pháp Hòa (Tv.Trúc Lâm, Mar.13, 2016)

  Ngày Nào Là Ngày Tốt (vấn đáp) - Thầy. Thích Pháp Hòa (Tv.Trúc Lâm, Mar.13, 2016) MP3

  Nguyện người nghe tỉnh thức Vượt thoát nẻo đau buồn ! Truc Lam Monastery 11328 - 97 Street Edmonton, AB T5G 1X4 Canada (780) 471-1093 ...
 • Với Người Ghét Mình- Thầy. Thích Pháp Hòa(Jan.10, 2016)

  Với Người Ghét Mình- Thầy. Thích Pháp Hòa(Jan.10, 2016) MP3

  YouTube: www.bit.ly/thichphaphoa YouTube: www.bit.ly/truclam Facebook: www.bit.ly/truclam2 Tu Viện Trúc Lâm 11328 - 97 Street Edmonton, AB, T5G 1X4 ...

  Tags: thay, thich, phap, hoa, tu, truc, lam, monastery, tay, thien, tham, wasabi4ever, buddha, buddhist, vien, chua, dharma, Buddhism, thay phap hoa, thich phap hoa, thay thich phap hoa

 • Tranh Cải Để Được Gì? 1 - Thầy. Thích Pháp Hòa (Oct.3, 2015)

  Tranh Cải Để Được Gì? 1 - Thầy. Thích Pháp Hòa (Oct.3, 2015) MP3

  Nguyện người nghe tỉnh thức Vượt thoát nẻo đau buồn ! Truc Lam Monastery 11328 - 97 Street Edmonton, AB T5G 1X4 Canada (780) 471-1093 ...
 • Ngịch Cảnh Là Duyên Tu (vấn đáp) - Thầy. Thích Pháp Hòa (Charlotte NC, Dec.13, 2015)

  Ngịch Cảnh Là Duyên Tu (vấn đáp) - Thầy. Thích Pháp Hòa (Charlotte NC, Dec.13, 2015) MP3

  Nguyện người nghe tỉnh thức Vượt thoát nẻo đau buồn ! Truc Lam Monastery 11328 - 97 Street Edmonton, AB T5G 1X4 Canada (780) 471-1093 ...
 • Con Cái - Thầy Thích Pháp Hòa July 17 , 2015.

  Con Cái - Thầy Thích Pháp Hòa July 17 , 2015. MP3

  Con Cái - Thầy Thích Pháp Hòa July 17 , 2015.

  Tags: Con

 • Vô Chiêu Thắng Hữu Chiêu (vấn đáp) - Thầy. Thích Pháp Hòa (Rheine, Mar.15, 2016)

  Vô Chiêu Thắng Hữu Chiêu (vấn đáp) - Thầy. Thích Pháp Hòa (Rheine, Mar.15, 2016) MP3

  Nguyện người nghe tỉnh thức Vượt thoát nẻo đau buồn ! Truc Lam Monastery 11328 - 97 Street Edmonton, AB T5G 1X4 Canada (780) 471-1093 ...
 • Bốn Thứ Che Tâm - Thầy. Thích Pháp Hòa (Tv.Thanh An, Florida, Oct.18, 2015)

  Bốn Thứ Che Tâm - Thầy. Thích Pháp Hòa (Tv.Thanh An, Florida, Oct.18, 2015) MP3

  Nguyện người nghe tỉnh thức Vượt thoát nẻo đau buồn ! Truc Lam Monastery 11328 - 97 Street Edmonton, AB T5G 1X4 Canada (780) 471-1093 ...
 • Bốn Hạng Người Nghe Pháp - Thầy. Thích Pháp Hòa (Sept.14, 2015)

  Bốn Hạng Người Nghe Pháp - Thầy. Thích Pháp Hòa (Sept.14, 2015) MP3

  Nguyện người nghe tỉnh thức Vượt thoát nẻo đau buồn ! Truc Lam Monastery 11328 - 97 Street Edmonton, AB T5G 1X4 Canada (780) 471-1093 ...
 • Gần Đèn Thì Sáng - Thầy. Thích Pháp Hòa (Burgsteinfurt, Germany, Mar.16, 2016)

  Gần Đèn Thì Sáng - Thầy. Thích Pháp Hòa (Burgsteinfurt, Germany, Mar.16, 2016) MP3

  Nguyện người nghe tỉnh thức Vượt thoát nẻo đau buồn ! Truc Lam Monastery 11328 - 97 Street Edmonton, AB T5G 1X4 Canada (780) 471-1093 ...
 • Tâm Giải Thoát Thuần Thục 1 - Thầy. Thích Pháp Hòa (chùa Phổ Minh, Windsor, ON, Jan.16, 2016)

  Tâm Giải Thoát Thuần Thục 1 - Thầy. Thích Pháp Hòa (chùa Phổ Minh, Windsor, ON, Jan.16, 2016) MP3

  Nguyện người nghe tỉnh thức Vượt thoát nẻo đau buồn ! Truc Lam Monastery 11328 - 97 Street Edmonton, AB T5G 1X4 Canada (780) 471-1093 ...
 • MỘNG (Hình Ảnh HD Rất Rõ và Rất Hay) - Thầy Pháp Hòa Houston, TX. Thursday Oct. 2, 2014 (Tập 1 of 2)

  MỘNG (Hình Ảnh HD Rất Rõ và Rất Hay) - Thầy Pháp Hòa Houston, TX. Thursday Oct. 2, 2014 (Tập 1 of 2) MP3

  MỘNG (Rất Hay) - Thầy Pháp Hòa Houston, TX. Thursday Oct. 2, 2014 (Tập 1 of 2) Giảng tại Nhà Hàng Kim Sơn, Houston, TX Video by: Anh Truc 1) Tôi Muốn ...

  Tags: mong, Houston, toi, toi muon, Hanh Phuc, Toi Muon Hanh Phuc, Nguoi, Nguoi kheo Noi, Niem Lanh, Sanh tuong Dep, Niem lanh sanh tuong dep

 • Điều Ai Cũng Muốn (Rất Hay) - Thầy Thích Pháp Hòa. New Orleans, Louisiana Oct/15/2014

  Điều Ai Cũng Muốn (Rất Hay) - Thầy Thích Pháp Hòa. New Orleans, Louisiana Oct/15/2014 MP3

  Chuyến đi Hoằng Pháp của Thầy Thích Pháp Hòa tại Chùa Bồ Đề Oct/15/2014 New Orleans , Louisiana USA.